Obchodné podmienky

1. OBJEDNÁVANIE

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z pohodlia vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupneho košíka, telefónu, e-mailu či písomne na našej adrese. Dodávateľom tovaru je Energetické systémy s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43988725, DIČ/IČDPH: SK2022536494, č. účtu IBAN je SK8809000000000352830972, SWIFT GIBASKBX.

2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY.

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám pošleme e-mailom. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.) vás budeme kontaktovať telefonicky pre potvrdenie objednávky. Tovar mimo územia Českej a Slovenskej republiky zasielame výlučne na základe úhrady tovaru a poštovného na náš účet vopred.

V prípade, ak zákazník požaduje opravu alebo doplnenie už vystaveného dokladu (faktúra) z dôvodu nesprávne alebo nekompletne zaslaných registračných údajov, budeme účtovať manipulačný poplatok vo výške 10,00 € splatný predom na náš účet u SLSP, č. ú. č. účtu IBAN je SK8809000000000352830972, SWIFT GIBASKBX, var. symbol je číslo faktúry, ktorej sa zmena týka.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY.

Každú objednávku môžete do 2 hodín zrušiť, a to telefonicky, či e-mailom. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Nevyzdvihnutý tovar určený k osobnému odberu bude po uplynutí lehoty 2-ch týždňov zaradený opätovne do predaja a objednávka bude automaticky stornovaná z dôvodu nezáujmu.

4. BALNÉ A POŠTOVNÉ.

Objednaný tovar vám pošleme kuriérom ako dobierku – poštovné je vo výške 4,50 EUR. Je možné tiež zvoliť platbu vopred na účet (Slovenská sporiteľňa, a. s. – č. účtu SK8809000000000352830972 ), v tom prípade je poštovné iba 3,70 EUR. Uvedené je možné zvoliť pri objednávke tovaru. Pri osobnom odbere tovaru v Bratislave sa neúčtuje manipulačný poplatok.

5. DODACIA LEHOTA.

Dodacia lehota je 5 – 7 dní, ak nie je uvedené inak. Tovar, ktorý máme skladom odosielame v deň objednania, ak bola objednávka prijatá do 12-tej hodiny. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme vás okamžite kontaktovať.

6. VÝMENA TOVARU.

V prípade potreby (napr. nevhodne objednaný tovar) Vám nepoužitý a nepoškodený tovar v originálnom obale vymeníme za iný druh. Tovar stačí poslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou tovaru znáša v plnej výške kupujúci.

7. PODMIENKY PRE ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY – ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ.

Právo zákazníka na odstúpenie.

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dojednané podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade so Zákonom 102/2014 Z.z., právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí tovar zakúpili osobne, teda prostredníctvom “osobného odberu” bez ohľadu na skutočnosť, či tovar rezervovali na stránkách www.shop-elektro.eu alebo nie.

Právo dodávateľa na odstúpenie.

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamžiku odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Vrátenie tovaru zákazníkom.

Najskôr vyplňte reklamačný formulár. Tovar nám posielajte výhradne ako doporučenú zásielku alebo balík. V žiadnom prípade nie ako dobierku – bude Vám vrátená. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť predovšetkým náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodneho stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebenie tovaru a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od vrátenia tovaru.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení a obchodných informácií s novinkami a ponukami, maximálne však 1-krát za mesiac.Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe.

9. REKLAMÁCIE.

Reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho/Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa. Zákazník je povinný pri preberaní si tovar riadne prezrieť/skontrolovať! Na neskoršie reklamácie (zjavné vonkajšie poškodenie vzniknuté napr. pri preprave) nebude braný zreteľ. V prípade oprávnenej/preukázanej závady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Reklamáciu zákazník uplatňuje u dodávateľa prostredníctvom reklamačného formulára (vyplniť tu). Vo všetkých prípadoch, keď reklamujete tovar, uvádzajte aj svoje bankové spojenie pre prípadné vrátenie finančného obnosu. Vrátenie šekom alebo v hotovosti nie je z prevádzkových dôvodov možné. Nakoľko sa tovar, ako batérie a akumulátory, svojim charakterom radí medzi spotrebný materiál s obmedzenou životnosťou, nie je možné po lehote 6-tich mesiacov od dátumu predaja reklamovať úbytok kapacity akumulátoru, ktorý je spôsobený opotrebením batérie. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Všetky reklamácie zasielajte doporučene na korešpondenčnú/poštovú adresu:

Korespondenčná adresa pre poštový styk:
Energetické systémy s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava